Contact Us

Rajiv Gandhi Govt. Degree College Chaura Maidan, Shimla-4

Contact No

Sr. No.

Name Sh./Smt.

Phone Number

Sr. No

Name Sh./Smt.

Phone Number

Principal

BOTANY

1

Dr. Anupma Garg

9816051555

1

Anupriya Sharma

94181-53234

2

Jitender Kumar

89885-50065

ENGLISH

ZOOLOGY

1

Upma Sharma 

70189-34638

1

Anju Sharma

94181-10039

2

Suneela Sharma

94180-13297

2

Shalini Chauhan

94182-33530

3

Priyanka Vinta

98160-16024

GEOGRAPHY

4

Mitali Dhareula

94183-80487

1

Vibha Sarswati

94184-85288

5

Poonam Kimta Chauhan

89880-44000

2

Nek Ram

94189-15721

COMMERCE

SANSKRIT

1

Deepshikha Bhardwaj

94186-73984

1

_________________

_________________

2

Vikrant Saklani

94180-02103

MASS COMUNICATION

3

Rajeev Sharma

94599-60349

1

Mukesh Kumar Sharma

94180-36893

4

Yashika Guleria

94180-50459

MUSIC ( V&I )

5

Kavita Kumra

98161-11204

1

Hemraj

____________

MATHEMATICS

2

Hemant Sharma

70188-19039

1

Daleep Kumar Sharma

70188-66959

LIBRARIAN

2

Deepak Gupta

94181-10885

1

Anupma Negi

94184-51919

3

Virender Sharma

94189-12571

COMPUTER APPLICATION

ECONOMICS

1

Nishtha

94180-70590

1

Anju Thakur

94182-22037

(TTM)

2

Ram Lal Bhardwaj

94184-13475

1

Hapinder Singh

94598-01890

2

BCA ( Guest Faculty )

HINDI

3

Alka Dixit

9882589266

1

Santosh Kumar Sharma

88946-59407

4

Parul Jhingta

9459091188

2

Radha Devi

94595-84920

5

Vijay Kumar

94590-44443

SOCIOLOGY

6

Nidhi Thakur

94595-84769

1

DineshSharma

94184-74084

7

Dharmender Kumar

70180-82750

PHILOSOPHY

1

Pankaj Basotia

94181-26623

POL. SCIENCE

1

Jai Prakash Sharma

9459825300

Sunil Chauhan

94184-94888

HISTORY

1

Satya Chauhan

94180-55504

2

Rajinder Singh Papta

94180-17075

PUB.ADMN.

1

Bhupinder Dogra

94184-52021

PHY. EDUCATION

1

Raj Kumar

70185-67049

PHYSICS

1

Sunita Sharma

94186-79113

2

Mast Ram

94180-54043

3

Yesh Desh Dulta

94592-76571

CHEMISTRY

1

Harinder Lal

94181-59844

2

Yashwant Kumar

94183-54712

3

Nitika Gupta

94187-98115